ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՇՎԻՉ
ԱՎԱՆԴԱՅԻՆ ՀԱՇՎԻՉ
ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ՀԱՇՎԻՉ
ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁԻ ՀԱՇՎԻՉ
Վարկի գումար
Տարեկան տոկոսադրույք
Վարկի ժամկետ ամիսներով
Ավանդի գումար
Տարեկան տոկոսադրույք
Ավանդի ժամկետ ամիսներով
Համակարգին միանալու տարեթիվ
Ծննդյան տարեթիվ
Աշխատավարձ
Գրանցված աշխատավարձ
Եկամտային հարկ
Կենսաթոշակային վճար
Ավանդ
Խնայած դրամը վաստակած դրամ է:
Խնայելը կարևոր է, նույնիսկ եթե չունեք կոնկրետ նպատակ, կամ ձեր եկամուտը լիովին բավարարում է ձեր կարիքները: 
Այստեղ կծանոթանաք ավանդի տեսակներին և, ամենակարևորը, կհասկանաք, թե որոնք են վերջինիս օգուտները, ինչին է պետք ուշադրություն դարձնել ավանդ ներդնելիս: 
ԱՅՍ ՀՈԴՎԱԾՈՒՄ՝
1. Ինչ է ավանդը
2. Ինչ օգուտներ ունի ավանդը
3. Որոնք են ավանդի տեսակները
4. Ինչ է ավանդի պարզ տոկոսը և տոկոսային եկամտաբերությունը
5. Ինչպես ներդնել ավանդ
6. Օգտակար խորհուրդներ
ԻՆՉ Է ԱՎԱՆԴԸ

Դուք ունեք որևէ նպատակ, որի իրագործումը հնարավոր է որոշակի գումարի առկայության դեպքում: Օրինակ` ցանկանում եք գնել բնակարան կամ մեկնել ճանապարհորդության:

Անհրաժեշտ գումար կուտակելու համար սկսեք տնտեսել ձեր եկամտի 10%-ը: Ընդ որում` եկամուտը Ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձի գործունեության արդյունքում դրամական միջոցների ներհոսք (այն, ինչ վաստակում եք): ստանալուն պես, մի կողմ դրեք դրա 10%-ը:

ԵԿԱՄՈՒՏ

 100%
-

ԽՆԱՅՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

 10%
=

ԾԱԽՍ

 90%


Խնայելը կարևորեք նույնիսկ այն դեպքում, երբ չունեք կոնկրետ նպատակ, կամ ձեր եկամուտը լիովին բավարարում է ձեր կարիքները: Այն, առանց որի Դուք չեք կարող ապրել: Դա հնարավորություն կտա պատրաստ լինելու անսպասելի ծախսերի: Ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձի գործունեության արդյունքում դրամական միջոցների արտահոսք:Տնտեսված գումարը կարող եք պահել տանը` որևէ թաքստոցում:
Այդ դեպքում այն ձեզ համար «չի աշխատում», հակառակը` կարող է գնաճի պատճառով կորցնել իր արժեքը: Իսկ եթե ձեր գումարը որպես ավանդ ներդնեք բանկում, Իրավաբանական անձ է, որը տրված լիցենզիայի հիման վրա ներգրավում է ավանդներ և իր անունից և ռիսկով տեղեբաշխում է դրանք վարկեր, ավանդներ, դեպոզիտներ: ապա կստանաք տոկոսային եկամուտ:


Ավանդ Այն գումարն է, որը ավանդատուն ներդնում է բանկում, իսկ բանկը պարտավորվում է վերադարձնել ներդրված գումարը և պայմանագրով նախատեսված կարգով և պայմաններով դրա դիմաց վճարել տոկոսներ: ընդունելով՝ բանկը պարտավորվում է ձեզ վերադարձնել ինչպես ավանդի գումարը, այնպես էլ պայմանագրով նախատեսված պայմաններով ու կարգով դրանց դիմաց վճարել տոկոսագումար (այսպես կոչված՝ տոկոս):

ԻՆՉ ՕԳՈՒՏՆԵՐ ՈՒՆԻ ավանդը

Հավելյալ եկամուտ 
Ձեր գումարը պահելով բանկում Իրավաբանական անձ է, որը տրված լիցենզիայի հիման վրա ներգրավում է ավանդներ և իր անունից և ռիսկով տեղեբաշխում է դրանք վարկեր, ավանդներ, դեպոզիտներ: որպես ավանդ` ձեր գումարին «ինքնուրույն աշխատելու և եկամուտ բերելու» հնարավորություն եք տալիս, քանի որ ներդրած ավանդի դիմաց ստանալու եք տոկոսային եկամուտ:

Մյուս կողմից, գումարը պաշտպանվում է գնաճից` Տնտեսության մեջ գների ընդհանուր մակարդակի բարձրացումն է կամ դրամաշրջանառության գերհագեցումը դրամով, որը բերում է դրամական միավորի արժեզրկմանը, գնողունակության փոքրացմանը, հետևաբար և գների աճին: ստացվող տոկոսագումարի հաշվին: 

Հասանելիություն
Անկախ ներդրված ավանդի ժամկետից` ձեր գումարը կարող եք վերցնել բանկից ցանկացած պահի: Սակայն հիշեք, որ ժամկետից շուտ ավանդը հանելու դեպքում հնարավոր է նախապես համաձայնեցված տոկոսի փոփոխություն:

Ապահովություն
Բանկում ներդրված գումարը երաշխավորված է Ավանդների հատուցումը երաշխավորող հիմնադրամի կողմից`

 • Մինչև  16 000 000 ՀՀ դրամ` դրամային ավանդների Այն գումարն է, որը ավանդատուն ներդնում է բանկում, իսկ բանկը պարտավորվում է վերադարձնել ներդրված գումարը և պայմանագրով նախատեսված կարգով և պայմաններով դրա դիմաց վճարել տոկոսներ: դեպքում
 • Մինչև  7 000 000 ՀՀ դրամ` արտարժույթով ավանդների դեպքում

Ավանդների հատուցումը երաշխավորող հիմնադրամը նույն բանկում ձեր ունեցած բոլոր ավանդները համարում է մեկ ավանդ: Յուրաքանչյուր բանկում ձեր ունեցած ավանդները երաշխավորված են առանձին - առանձին:

Որոնք են ավանդի տեսակները

Ավանդները լինում են ցպահանջ և ժամկետային:

 • Ցպահանջ ավանդի դեպքում գումարը և տոկոսագումարը Դրամական արտահայտությամբ այն գումարը, որը հավելյալ վճարվում է վարկի դիմաց, կամ ստացվում է ավանդի դիմաց։ Տոկոսագումարը հաշվարկվում է վարկի կամ ավանդի անվանական տոկոսադրույքի հիման վրա։ կարող եք հետ ստանալ ցանկացած պահի` ըստ ձեր պահանջի:
 • Ժամկետային ավանդի դեպքում գումարը և տոկոսագումարը տրամադրվում են նախապես պայմանավորված ժամկետում:
Ավանդը ժամկետից շուտ վերցնելու դեպքում բանկը կարող է փոփոխել նախապես սահմանած տոկոսը: Այդ պատճառով, սովորաբար, ժամկետային ավանդի Այս դեպքում ավանդային պայմանագիրը կնքվում է ավանդը որոշակի ժամկետի ավարտից հետո վերադարձնելու պայմանով: տոկոսն ավելի բարձր է, քան ցպահանջ ավանդինը:

Ինչ է «ավանդի պարզ տոկոսԸ» եվ «տոկոսային եկամտաբերությունԸ»

Ավանդի պարզ տոկոսադրույքի հիման վրա հաշվարկվում է ավանդի տոկոսագումարի Դրամական արտահայտությամբ այն գումարը, որը հավելյալ վճարվում է վարկի դիմաց, կամ ստացվում է ավանդի դիմաց։ Տոկոսագումարը հաշվարկվում է վարկի կամ ավանդի անվանական տոկոսադրույքի հիման վրա։ մեծությունը: Ավանդի տարեկան տոկոսային եկամտաբերությունը Ավանդի տարեկան տոկոսային եկամտաբերությունը ցույց է տալիս, թե որքան կկազմի ներդրված ավանդի տարեկան եկամտաբերությունը` ավանդատուի կողմից ավանդի հետ կապված պարտադիր վճարներ կատարելու և ավանդից ստացված տոկոսագումարները ներդրած ավանդի մայր գումարին ավելացնելու արդյունքում: ցույց է տալիս, թե որքան է ավանդի եկամտաբերությունը պարտադիր վճարները և ստացված տոկոսագումարները ավանդի մայր գումարին ավելացնելու արդյունքում:

 Օրինակ՝  

ՀՀ դրամ Ավանդ I Ավանդ II
Մայր գումար 100 000 100 000
Անվանական տոկոս 12% 12%
Ժամկետ 24 ամիս 24 ամիս
Տոկոսների կապիտալացում Տարեկան Ամսական
Սպասարկման վճար 1200 1200
Տոկոսային եկամտաբերություն 11,33% 12,01%


 
Առաջին հայացքից թվում է, թե երկու ավանդներն էլ նույնն են:  Իրականում II ավանդն ավելի եկամտաբեր է, քանի որ, եթե ամեն ամիս ավելացնեք տոկոսագումարն ավանդին, կստանաք լրացուցիչ եկամուտ, մինչդեռ I ավանդի դեպքում տոկոսը վճարվում է միայն տարվա վերջում: Որքան հաճախ է վճարվում տոկոսագումարը, այնքան բարձր է ավանդի տարեկան տոկոսային եկամտաբերությունը: Ավանդի տարեկան տոկոսային եկամտաբերությունը ցույց է տալիս, թե որքան կկազմի ներդրված ավանդի տարեկան եկամտաբերությունը` ավանդատուի կողմից ավանդի հետ կապված պարտադիր վճարներ կատարելու և ավանդից ստացված տոկոսագումարները ներդրած ավանդի մայր գումարին ավելացնելու արդյունքում: Մյուս կողմից՝ որքան մեծ են ավանդի հետ կապված բանկին կատարվող այլ վճարները, այնքան փոքր է ձեր ավանդի փաստացի եկամտաբերությունը: Սակայն պետք է ուշադիր լինել և չշփոթել տարեկան տոկոսային եկամտաբերությունը տոկոսագումարների մեծության հետ: Աղյուսակից երևում է, որ առաջին հայացքից կարծես թե նման պայմաններով ավանդները իրականում տարբեր եկամտաբերություն ունեն:

ինչպես ներդնել ավանդ

Հայաստանում ավանդ Այն գումարն է, որը ավանդատուն ներդնում է բանկում, իսկ բանկը պարտավորվում է վերադարձնել ներդրված գումարը և պայմանագրով նախատեսված կարգով և պայմաններով դրա դիմաց վճարել տոկոսներ: հնարավոր է ներդնել բանկերում: Իրավաբանական անձ է, որը տրված լիցենզիայի հիման վրա ներգրավում է ավանդներ և իր անունից և ռիսկով տեղեբաշխում է դրանք վարկեր, ավանդներ, դեպոզիտներ: Առավել ՁԵՌՆՏՈՒ և ձեր կարիքներին համապատասխանող ավանդ ընտրելու համար ձեզ կօգնի Ֆինանսական տեղեկատուն: Այնուհետև այցելեք ձեր ընտրած բանկ՝ ձեր անձնագրով և սոցիալական քարտով՝ կնքելու ավանդային պայմանագիր: Դուք կարող եք ներդնել ինչպես ՀՀ դրամով, այնպես էլ արտարժույթով ավանդ: Կարդացեք պայմանագրի հիմնական կետերը մինչև ստորագրելը:

ՕԳՏԱԿԱՐ ԽՈՐՀՈՒՐԴՆԵՐ

Մինչ ավանդ ներդնելը

 • Հստակեցրեք ավանդի նպատակը, որպեսզի կարողանաք ընտրել ավանդի առավել հարմար տեսակը: 
 • Պլանավորեք բյուջեն. որոշեք՝ որքան կարող եք ամեն ամիս խնայել: 
 • Համեմատեք ավանդները և ընտրեք ձեզ համար ամենաձեռնտու տարբերակը: 
Հիշեք՝ բանկը պարտավոր է իր կողմից առաջարկվող յուրաքանչյուր ավանդի համար ունենալ տեղեկատվական ամփոփագրեր:
Համեմատելիս ուշադրություն դարձրեք հատկապես հետևյալ պայմաններին.
 • Անվանական տոկոս և տոկոսային եկամտաբերություն
 • Ժամկետ
 • Արժույթ
 • Տոկոսի ավելացման ժամկետ
 • Գումար ավելացնելու կամ հանելու հնարավորություն
 • Ավանդը ժամկետից շուտ հետ վերցնելու պայմանները 

Ավանդ ներդնելիս

Մինչ պայմանագիր կնքելը ուշադիր և մանրամասն կարդացեք պայմանագրում նշված կետերը:

 • Հատկապես ուշադրություն դարձրեք այն կետերին, որոնց հիման վրա բանկը իրավունք ունի միակողմանիորեն փոխելու պայմանագրի պայմանները:
 • Ավանդի տոկոսը կամ այլ սակագներ կարող են նշվել ոչ թե պայմանագրում, այլ բանկի Իրավաբանական անձ է, որը տրված լիցենզիայի հիման վրա ներգրավում է ավանդներ և իր անունից և ռիսկով տեղեբաշխում է դրանք վարկեր, ավանդներ, դեպոզիտներ: այլ փաստաթղթում, օրինակ՝ բանկի սակագնային պլաններում: Դուք իրավունք ունեք պահանջելու բանկից այն փաստաթղթերը, որոնցով որոշվում են ձեր պայմանագրի պայմանները:
 • Տեղեկացեք նաև գործող այլ հնարավորությունների՝ զեղչերի մասին:
 • Բանկի աշխատակիցը պարտավոր է պատասխանել ձեզ հետաքրքրող բոլոր հարցերին:
 • Պահպանեք պայմանագրի ձեր օրինակը: 

Ավանդ ներդնելուց հետո

Ուշադի՛ր եղեք ձեր ավանդին վերաբերող բոլոր փաստաթղթերի նկատմամբ, քաղվածքները պահեք ապահով տեղում:

Բանկը պարտավոր է առնվազն 30-օրյա պարբերականությամբ Ձեզ տրամադրել քաղվածք` Ձեր յուրաքանչյուր հաշվի վերաբերյալ:

 • Ստուգե՛ք բանկի կողմից տրված քաղվածքները։ Որևէ անճշտություն հայտնաբերելու դեպքում անմիջապես տեղեկացրեք Ձեր բանկին:
 • Ձեր հին քաղվածքները պարունակում են Ձեր ավանդի վերաբերյալ անձնական տեղեկատվություն, ուստի դրանք մանրատեք նախքան դեն նետելը:
 • Եթե մատուցվող ծառայությունների որակը գոհացուցիչ չէ՝ բողոքեք Ձեր բանկին:
Ձեր իրավունքները կարող են պաշտպանվել ինչպես Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի գրասենյակը բանիմաց և պրոֆեսիոնալ մասնագետներից բաղկացած կառույց է, որը կոչված է լուծելու ֆիզիկական անձանց և ֆինանսական կազմակերպությունների միջև ծագած վեճերը` անվճար հիմունքներով և սեղմ ժամկետներում: միջոցով, այնպես էլ դատական կարգով:Ձեզ կհետաքրքրի նաև 
Նյութից օգտվելու դեպքում հղումը www.abcfinance.am պարտադիր է:
Բաժանորդագրվեք
մեր լրահոսին և բաց մի թողեք կարևոր նորությունները`
Հետևեք մեզ նաև սոց. ցանցերում և RSS-ի միջոցով`
ԹԱՐՄ Նորություններ
Ամենակարդացված
խնդրում ենք պտտել ձեր սարքը
Կամավորների գրանցում

ՀՀ կենտրոնական բանկի ֆինանսական կրթման թիմը ողջունում է կրթական ծրագրերին աջակից դառնալու ձեր ցանկությունը: Մենք արժևորում ենք ձեր տաղանդն ու ժամանակը և ուրախ կլինենք տեսնել ձեզ մեր կամավորների շարքում։

Սխալ մուտքագրում
Սխալ մուտքագրում
Սխալ մուտքագրում
Սխալ փոստային հասցե
Սխալ էլ․ հասցե
MOBILE_ERROR
Շաբաթական
օր
Օրական
ժամ
Նշեք ինչպիսի աշխատանքների եք ցանկանում մասնակցել
CV is not attachedAttached file size can't be more than 1MB
Վերբեռնել
Կցեք ձեր նկարը
Մոռացել ե՞ք գաղտնաբառը
Ունեք ձեր անձնական էջը, Մուտք գործեք
Տվյալ հղումը ակտիվ չէ
իմ էջի գրանցում
Ունեք ձեր անձնական էջը, Մուտք գործեք
Սխալ մուտքագրում
Սխալ մուտքագրում
BIRTHDATE_ERROR
Սխալ մուտքագրում
Սխալ փոստային հասցե
Սխալ էլ․ հասցե
Սխալ հեռախոսահամար
Սխալ գաղտնաբառ
Սխալ գաղտնաբառ
Գրանցումը Ձեզ կտա հետԵՎյալ ընդլայնված հնարավորությունները
Կկատարեք հաշվարկներ հաշվիչներով և կպահպանեք արդյունքները
24
Կկառավարեք Ձեր անձնական բյուջեն 24 ժամ
Կգրանցվեք և կմասնակցեք տարբեր միջոցառումների
Կտեղեկանաք նոր միջոցառումների մասին
Կպահպանեք նյութեր, որոնք կօգտագործեք կյանքի տարբեր իրավիճակներում