ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՇՎԻՉ
ԱՎԱՆԴԱՅԻՆ ՀԱՇՎԻՉ
ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ՀԱՇՎԻՉ
Վարկի գումար
Տարեկան տոկոսադրույք
Վարկի ժամկետ ամիսներով
Ավանդի գումար
Տարեկան տոկոսադրույք
Ավանդի ժամկետ ամիսներով
Համակարգին միանալու տարեթիվ
Տարիք
Աշխատավարձ
Քարտ

Խելամիտ կիրառման դեպքում վճարային քարտը ճկուն և ապահով գործիք է՝ ձեր եկամուտները և ծախսերը վերահսկելու, պետք եկած ժամանակ գնումների պատրաստ լինելու համար:
Այստեղ կծանոթանաք քարտի տեսակներին և կիրառման հմտություններին: Մենք ընդգրկել ենք կանոններ՝ որոնց հետևելով կխուսափեք քարտով վճարումների հետ կապված ռիսկերից: 

ԱՅՍ ՀՈԴՎԱԾՈՒՄ՝
1. Վճարային քարտը և տեսակները
2. Որտեղից և ինչպես վերցնել վճարային քարտ
3. PIN կոդ և գաղտնաբառ
4. Գնումներ և կանխիկացում
5. Օնլայն գնումներ
6. Ձեր իրավունքները
7. Օգտակար խորհուրդներ / անվտանգություն

ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՔԱՐՏԸ ԵՎ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ

ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՔԱՐՏԸ ԵՎ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸՎճարային քարտը գործիք է, որը հնարավորություն է տալիս՝

 • ստանալ աշխատավարձ կամ այլ դրամական միջոցներ, բանկի բաժանմունքներից և բանկոմատներից կանխիկացնել աշխատավարձի այնքան մասը, որքան անհրաժեշտ է այդ պահին, 
 • կատարել վճարումներ առևտրի և սպասարկման կետերում ապրանքների կամ ծառայությունների դիմաց` առանց մեծ քանակությամբ կանխիկ փող դրամապանակում ունենալու, 
 • բանկոմատներից կամ առցանց հարթակների միջոցով կատարել կոմունալ և այլ տեսակի պարտադիր (տուրքերի, տուգանքների, հարկերի) վճարումներ,
 • իրականացնել ինտերնետային առևտուր,
 • կատարել և ստանալ քարտից քարտ փոխանցումներ
 • պարբերաբար ստանալ հաշվի քաղվածքներ և հետևել ֆինանսական վարքագծին՝ ինչ ծախսեր եք կատարել, որոնք կարելի է կրճատել և այլն,
 • քարտի կորստի կամ վնասվելու դեպքում (հրդեհից, ջրից և այլն) խուսափել դրամական միջոցների կորստից,
 • շահավետ պայմաններով օգտվել նաև այլ ֆինանսական ծառայություններից և այլն:

Քարտի գործածման ողջ ընթացքում դրա սեփականատերը քարտը թողարկող բանկն է:

Վճարային քարտերը կարելի է դասակարգել ըստ մի քանի չափանիշների.

Ըստ նպատակայնության

 • Դեբետային քարտ  Դեբետային քարտը վճարային քարտի տեսակ է, որը նախատեսված է գործարքներ կատարելու համար քարտապանի կողմից իր հաշվի վրա մուտքագրված դրամական միջոցների սահմաններում:օգնում է առանց բանկ այցելելու կառավարել և օգտագործել ձեր բանկային հաշվում գտնվող սեփական միջոցները, այդ թվում՝ կանխիկացնել, գնումներ կատարել: Հիմնականում տրամադրվում է այն ժամանակ, երբ ցանկանում եք օգտագործել ձեր աշխատավարձը կամ այլ սեփական միջոցները, որոնք մուտքագրվել են ձեր բանկային հաշվին:
 • Վարկային քարտ Վճարային քարտի տեսակ է, որը նախատեսված է վճարային քարտեր թողարկող ֆինանսական կազմակերպության կողմից քարտապանի հաշվին վարկի ձևով տրամադրված գումարի սահմաններում քարտապանի կողմից գործառնություններ իրականացնելու համար` վարկային պայմանագրի պայմանների համաձայն: (նաև կրեդիտային քարտ). նախատեսված է բանկի կողմից ձեզ վարկի ձևով տրամադրված դրամական միջոցները օգտագործելու՝ կանխիկացնելու, դրանցով առևտուր կատարելու կամ ծառայությունների դիմաց վճարումներ կատարելու նպատակով: 

 • Հաշվարկային քարտ. միավորում է դեբետային և կրեդիտային քարտերի հատկանիշները: Վերջինս հնարավոր է, երբ, օրինակ, դեբետային քարտով հնարավորություն է ընձեռվում նաև ստանալ վարկային գիծ (օվերդրաֆտ): 

Հաշվի՛ առեք, որ մեզանում հաճախ խառն են օգտագործում վերոնշված քարտերի անվանումները, ուստի պետք է ուշադիր լինել վճարային քարտերի մասին հարցումներ կատարելու ժամանակ: Կրեդիտային քարտ ասելով՝ հասկանում են այդ թվում և հաշվարկային քարտը: Հաճախ վճարային քարտի համար օգտագործվում է «պլաստիկ քարտ» անվանումը:Ըստ օգտագործման տեխնոլոգիայի

 • Չիպային քարտ. այս քարտի հիմքում միկրոսխեմա է, որը թույլ է տալիս գրառել ավելի շատ տեղեկատվություն, քան մագնիսական ժապավենի վրա: Տեղեկատվության տեսակները բազմաթիվ են, օրինակ՝ չիպի վրա միաժամանակ կարող է գրառվել տեղեկատվություն ձեր սոցիալական կարգավիճակի, ապահովագրական ծառայությունից օգտվելու իրավասության և անձին վերաբերող մի շարք այլ տվյալներ: Սա առաջատար տեխնոլոգիայով քարտ է, որը կեղծելու և ապօրինի օգտագործելուց խուսափելու առումով ավելի անվտանգ է, քանի որ ավելի պաշտպանված է, քան մագնիսական ժապավենով քարտը: Արդյունքում՝ ներկայումս բանկերն իրենց հաճախորդներին հիմնականում տրամադրում են չիպային և մագնիսական ժապավենով համատեղ հիբրիդ քարտեր: 
 • Մագնիսական քարտ. պատված է մագնիսական ժապավենով, և տեղեկատվությունը գրանցվում է մագնիսական եղանակով: 
 • Հիբրիդային քարտ. սա էլ նախորդ երկուսի միավորումն է, երբ քարտի վրա առկա է և՛ միկրոսխեմա, և՛ մագնիսական ժապավեն։

Ըստ վճարային համակարգիՀայաստանում լայնորեն շրջանառվում է ինչպես տեղական «ԱրՔա» (ArCa) քարտը, որը կիրառելի է միայն Հայաստանի տարածքում, այնպես էլ միջազգային «ՄաստերՔարտ» (MasterCard), «Վիզա» (Visa), «Ամերիքան Էքսպրեսս» (American Express) քարտերը, որոնք կարող եք օգտագործել արտասահմանում, ինչպես նաև արտասահմանյան կայքերից գնումներ կատարելիս:
ՀՀ տարածքում շրջանառվող վերոնշյալ վճարային քարտերը թողարկվում և սպասարկվում են ՀՀ բանկերի կողմից:

Ըստ ֆիզիկական առկայությանԵթե քարտն օգտագործելու եք միայն էլեկտրոնային գնումների համար, ապա կարող եք ձեռք բերել վիրտուալ քարտ, Առանց ֆիզիկական առկայության քարտ է, որը հնարավորություն է տալիս կատարել դրամական փոխանցումներ, վճարումներ և ինտերնետային գնումներ որի դեպքում դուք ստանում եք առցանց հաշիվ ու քարտային տվյալներ, գրանցում եք դրանք առցանց հարթակում և կատարում գնումներ:
Քարտի այլ տեսակներՎճարային քարտերի շուկայում կարող եք հանդիպել նաև «Կանխավճարային նվեր քարտերի», «Ուսանողական քարտերի» և այլ տարատեսակների, որոնք հիմնականում աշխատում են դեբետային քարտերի սկզբունքով: 

ՈՐՏԵՂԻՑ և ԻՆՉՊԵՍ ՎԵՐՑՆԵԼ ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՔԱՐՏ
ՀՀ տարածքում վճարային քարտեր թողարկում և տրամադրում են ՀՀ տարածքում գործող բանկերը: 14 տարեկանից սկսած՝ հնարավոր է ձեռք բերել վճարային քարտեր, իսկ ավելի փոքր տարիքի երեխաների համար ծնողները կարող են բանկից պատվիրել իրենց քարտային հաշվին կցված քարտեր՝ ընտանիքի բոլոր անդամների անուններով:  Վճարային քարտ ստանալու համար պետք է նախապես որոշել ձեր կարիքները, գտնել ձեզ համապատասխան վճարային քարտը, որի մասին մանրամասներ կարող եք կարդալ Օգտակար խորհուրդներ բաժնում, ինչպես նաև ստանալ խորհրդատվություն ցանկացած բանկից՝ մատնանշելով ձեր նախասիրությունները կամ նախապատվելիության շրջանակները: Հետո այցելեք բանկ և պայմանագիր կնքեք բանկի հետ:

Այս ծառայությունից օգտվելը կարող է ենթադրել մի քանի տեսակ վճարների առկայություն՝

 • քարտի թողարկման/տրամադրման վճար,
 • տարեկան սպասարկման վճար:

Որոշ իրավիճակներում հնարավոր են այլ վճարներ ևս՝

 • հաշվի շարժի դեպքում հաղորդագրության (SMS) ծառայության,
 • հավելյալ/կից քարտի պահանջի,
 • կարճ ժամկետում քարտի տրամադրման,
 • քարտի կորստի, գողության, վնասման, PIN կոդի մոռացության դեպքում քարտի վերաթողարկման,
 • այլ բանկերի բանկոմատներից կանխիկացման,
 • քարտի բլոկավորման,
 • քարտի ապաբլոկավորման և այլ ծախսեր:

PIN ԿՈԴ ԵՎ ԳԱՂՏՆԱԲԱՌPIN կոդը վճարային քարտի անվտանգության և նույնականացման գործիք է, որն անհրաժեշտ է բանկոմատից և POS տերմինալից Սարքավորում, որը հնարավորություն է տալիս վճարային քարտի միջոցով կատարել անկանխիկ վճարումներ այն վայրերում, որտեղ տեղադրված են ՊՈՍ-Տերմինալներ: գումար կանխիկացնելու, իսկ չիպային քարտերի դեպքում նաև POS տերմինալով վճարումներ կատարելու ժամանակ:
Ձեր քարտային հաշվում առկա միջոցները երրորդ անձանց կողմից օգտագործելու հավանականությունը բացառելու համար պետք է ՈՉ ՈՔԻ չասել, չտրամադրել PIN կոդը, որը, ի դեպ, չգիտեն անգամ բանկի աշխատակիցները:Քարտային պայմանագիրը կնքելիս ձեզ խնդրում են ընտրել գաղտնաբառ, որը բանկը կարող է ձեզ հարցնել հեռահար սպասարկման ժամանակ՝ ձեզ նույնականացնելու համար: Հնարավոր է նաև՝ այն պահանջվի քարտային գործարքներ կատարելիս որոշ կայքերում գրանցվելու ժամանակ:
Ոչ ոքի մի՛ հայտնեք ձեր բանկային գաղտնաբառը բացառությամբ բանկի աշխատակցի հետ անվտանգ հեռախոսազրույցի ժամանակ, երբ վերջինս նույնականացնում է ձեզ՝ գործարք կատարելու համար, և անվտանգ կայքերում քարտի տվյալները մուտքագրելու համար:

ԳՆՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԿԱՆԽԻԿԱՑՈՒՄՎճարային քարտերով այս տեսակի գործառույթները կարելի է իրականացնել POS տերմինալների, բանկոմատների ու համակարգիչների միջոցով: Քննարկենք առաջին երկուսը այս բաժնում: POS տերմինալները հնարավորություն են տալիս առևտրի և սպասարկման կետերում վճարումներ կատարելու, ինչպես նաև բանկերում դրամ կանխիկացնելու:Դուք կարող եք վճարումներ կատարել այն խանութներում, ռեստորաններում, հյուրանոցներում կամ այլ սպասարկման կետերում, որտեղ առկա է ձեր քարտի վրա նշված վճարային համակարգի նշանը (պատկերանշանը/լոգոն) oրինակ` ՎԻԶԱ կամ ՄԱՍՏԵՐՔԱՐՏ: Պատկերանշանը կարող է փակցված լինել խանութի, ռեստորանի, հյուրանոցի կամ այլ սպասարկման կետի դռան վրա կամ դրամարկղի մոտ:

 • Քարտով վճարում կատարելիս միշտ պահե՛ք քարտը Ձեր տեսադաշտում: 
 • Մինչև PIN-ը հավաքելը ստուգե՛ք, որ գումարը ճիշտ լինի:
 • Ստուգե՛ք նաև անդորրագրի վրա նշված գումարի չափը: 
 • Պահպանե՛ք անդորրագիրը, համեմատե՛ք քարտի ամսական քաղվածքի հետ (մանրամասները՝ Քաղվածք բաժնում): 
Դուք կարող եք նաև հրաժարվել գնումից, եթե, օրինակ, սխալ է նշված: Այս դեպքում պահանջե՛ք, որ ձեր վճարումը չեղյալ համարեն և ձեզ տրամադրեն գործարքը չեղյալ համարելու անդորրագիր:

POS տերմինալի  Սարքավորում, որը հնարավորություն է տալիս վճարային քարտի միջոցով կատարել անկանխիկ վճարումներ այն վայրերում, որտեղ տեղադրված են ՊՈՍ-Տերմինալներ:միջոցով կարող եք գնումներ կատարել նաև առանց քարտը սպասարկողին փոխանցելու և PIN կոդ հավաքելու՝ պարզապես ինքներդ քարտը POS տերմինալին մոտեցնելով: Այդ տեխնոլոգիան անվանվում է PayWave (Visa-ի քարտերի համար) և PayPass (MasterCard-ի քարտերի համար): Սովորաբար կիրառվում է գումարային սահմանաչափ, օրինակ՝ 10 000 դրամ, որից ցածր արժեքով գնումների համար կարող եք պարզապես մոտեցնել քարտը այն POS տերմինալներին, որոնց վրա կա նշանը:paywaveԱյս պարագայում ևս պետք է լինել զգոն, որպեսզի ձեր քարտից առանց ձեր իմացության չկատարվեն գործարքներ:Բանկոմատները, որոնց անվանում են նաև ավտոմատ գանձման մեքենաներ, հնարավորություն են տալիս վճարային քարտից կանխիկացնել գումարներ, կատարել քարտից քարտ փոխանցումներ, կոմունալ վճարումներ, իմանալ քարտային հաշվի մնացորդը, ստանալ քարտային հաշվի քաղվածք և կենսաթոշակային անհատական հաշվի մասին տեղեկատվություն և այլն։

Բանկոմատից օգտվելու համար պետք է ունենալ ձեր քարտը և հիշել քարտի PIN կոդը` բանկոմատում այն մուտքագրելու համար:Բանկոմատից օգտվելիս կատարե՛ք հետևյալ քայլերն ու պահպանե՛ք անվանգության հետևյալ կանոնները՝

 • Ստուգե՛ք՝ արդյոք բանկոմատի կողքին նշվա՞ծ է Ձեր քարտի պատկերանշանը (այն համակարգը, որին պատկանում է քարտը. օրինակ` ArCa, Visa…):
 • Քարտը տեղադրե՛ք բանկոմատի աջ կողմում նախատեսված մասում՝ դիմերեսը վերև, այնուհետև հավաքե՛ք քարտի PIN կոդը, կարող եք նաև փոխել բանկոմատի լեզուն և շարունակել ձեր գործողությունները: 
 • PIN կոդը մուտքագրելիս զգուշացե՛ք, որ այլ մարդիկ չտեսնեն: Եթե բանկոմատի ստեղնաշարի վրա չկա պաշտպանական հարմարանքը, ապա դուք ինքնե՛րդ ձեռքով ծածկեք ստեղնաշարը, որպեսզի բացառեք զեղծարարների կողմից տեղադրված տեսախցիկներով կամ կողքից հետևողների պատճառով գումար կերցնելու վտանգը:
 • 3 անգամ PIN կոդը սխալ հավաքելու դեպքում բանկոմատը կարող է «կուլ տալ» քարտը, այսինքն` չվերադարձնել: Այսպիսի դեպքերում հարկավոր է դիմել Ձեր  բանկին կամ բանկոմատի վրա նշված հեռախոսահամարներով, որպեսզի բլոկավորեք քարտը՝ այլ անձանց կողմից գործարքներ կատարելու արդյունքում վնասներ կրելու հավանականությունը նվազեցնելու նպատակով: 
 • Մի՛ օգտվեք բանկոմատից, եթե նկատում եք, որ անսարք է, ստեղնաշարը խաղում է կամ բանկոմատի և էկրանի վրա բացակայում են բանկի, միջազգային համակարգերի պատկերանշանները, ինչպես նաև այն դեպքում, երբ բանկոմատի ստեղնաշարին առկա է հավելյալ ծածկույթ, քարտը մուտք անելու տեղում հավելյալ մասեր և կասկածներ հարուցող լրացուցիչ այլ պարագաներ, որոնք, ըստ ձեզ, կարող են լինել կեղծ: 
 • Աշխատեք հնարավորինս արա՛գ կատարել  բանկոմատի էկրանին հայտնված հրահանգները, այլապես երկար դադարի դեպքում գործարքը կարող է չեղյալ համարվել, կամ բանկոմատը կարող է քարտը դուրս գցել և երկար ժամանակ որոշակի գործողություններ չանելու դեպքում նաև «կուլ տալ»՝ անվտանգության նկատառումներից ելնելով: Բանկոմատից օգտվելուց հետո չմոռանաք վերցնել գումարը, քարտը, ցանկության դեպքում նաև անդորրագիրը: Բանկոմատից կարող եք կանխիկացնել միայն ՀՀ թղթադրամ (կանխիկացման համար նվազագույն գումարը 1000 դրամն է):
 • Մի՛ հաշվեք գումարը այլ մարդկանց ներկայությամբ, ինչը կարող է մեծացնել գողության հավանականությունը: 

Ոչ ձեր բանկի բանկոմատով գումարի կանխիկացման դեպքում բանկը հիմնականում գանձում է միջնորդավճարներՄոտակայքում ձեր բանկի բանկոմատ գտնելու համար այցելե՛ք ձեր բանկի կայք, զանգահարե՛ք ձեր բանկ կամ փնտրե՛ք մոտակա բանկոմատները տեղեկատվական կայքերում ու բջջային հավելվածներում։

ՕՆԼԱՅՆ ԳՆՈՒՄՆԵՐԱռցանց առևտուրն ունի մի շարք առավելություններ, մասնավորապես՝ հնարավորություն է տալիս.

 • Հեշտությամբ գտնելու ձեզ հետաքրքրող ապրանքները, ինչպես նաև խմբավորելու դրանք՝ ըստ ապրանքանշանի, գնի, ֆիզիկական հատկությունների (գույն, չափ) և այլն։
 • Համեմատելու տարբեր ապրանքների ու տարբեր խանութների առաջարկները` առանց տնից դուրս գալու։
 • Գնումներ կատարելու ցանկացած ժամանակ` օրը 24 ժամ, շաբաթը 7 օր։
 • Չմտածելու մեծածավալ գնումները տուն հասցնելու մասին, քանի որ առցանց խանութներն առաջարկում են նաև առաքում։
 • Ծանոթանալու ապրանքի մանրամասն նկարագրությանը, օգտագործման հրահանգներին և դրա վերաբերյալ այլ տեղեկություններին։
 • Ծանոթանալու ապրանքն արդեն ձեռք բերած սպառողների կարծիքներին և ապրանքի մասին նրանց գնահատականներին կամ խորհուրդներին։ 

Մյուս կողմից, ինտերնետային առևտուրը պարունակում է նաև ռիսկեր, որոնց առաջացման հավանականությունը նվազեցնելու նպատակով անհրաժեշտ է հետևել այս քայլերին՝

 • Ինտերնետային գնումները կատարե՛ք դրանց համար առանձնացված քարտով, որի վրա ձգտե՛ք պահել այնքան գումար, որքան որ հարկավոր է ձեզ առևտուր կատարելու համար: Խուսափե՛ք այդ քարտերի վրա խոշոր գումարներ պահելուց, հնարավորության դեպքում օգտագործե՛ք քարտեր՝ առանց  վարկային գծի հնարավորություն: 
  Credit Card_Security
 • Ընտրե՛ք ապահով կայքեր, որոնք սկվում են https:// գրառումով, «կողպեքի» նշանով են, հասցեի կանաչ գրառումով և ապահովության այլ նշաններով։
 • Միջազգային կայքերից օգտվելիս ճշտե՛ք, որ կայքերը լինեն հավաստագրված, ստուգված կամ ճանաչված, օրինակ` «Verified by VISA», «MasterCard Secure Code» և այլն:
 • Կարդացե՛ք նախկին օգտատերերի գրառումները, գտնվելու վայրի հասցեի առկայության դեպքում ստուգե՛ք, օրինակ` Google Maps ծրագրով՝ արդյոք նման հասցե իրոք գոյություն ունի՞, և ի՞նչ է գտնվում այդ հասցեում։ 

 • Անվտագության հնարավորություն է տալիս նաև 3D secure համակարգը, որի դեպքում գործարքը շարունակելու համար դուք նույնականացվում եք ձեր բանկի կողմից. ձեր կողմից քարտային հաշիվ բացելիս բանկին հայտնում եք հեռախոսահամար, որին հաղորդագրություն (SMS)/էլ. նամակ եք ստանում գնում կատարելիս: Հաղորդագրությունը/նամակը պարունակում է մեկանգամյա գաղտնաբառ, որը անհրաժեշտ է մուտքագրել  գործարքի կատարման կայքում՝ գործարքն ավարտին հասցնելու նպատակով: 
 • Ինտերնետային կայքերում ձեզ համար մուտքի գաղտնաբառ ընտրելիս և ձեր քարտը գրանցելիս ընտրե՛ք ավելի բարդ գաղտնաբառեր. ներառե՛ք մեծատառ, թվեր, նշաններ: Մի՛ եղեք կանխատեսելի՝ գրելով հեշտ գուշակվող տեղեկատվություն. անուն, ազգանուն, ծննդյան տարեթիվ, password բառը, Aa1234567 և այլն: 
 • Մանրամա՛սն ծանոթացեք վաճառողի սահմանած բողոքների քննման կանոններին, քանզի մեծ է ռիսկը, որ առաքված ապրանքը կարող է չհամապատասխանել համացանցում դրա նկարագրությանը։
 • Ուշադի՛ր եղեք վճարումից առաջ. ճշտե՛ք ապրանքի վերջնական գինը, որը ներառում է միջնորդավճարները, առաքման գումարը, հարկերը և այլ լրացուցիչ ծախսերը:
 • Մի՛ տեղադրեք քարտի լուսանկարը հանրորեն հասանելի որևէ վայրում, օրինակ` սոցիալական ցանցերում։
 • Համակարգիչը մաքու՛ր պահեք համակարգչային «վիրուսներից» և վտանգավոր ծրագրերից։ Մի՛ այցելեք կասկածելի կայքեր, պարբերաբար թարմացրե՛ք հակավիրուսային համակարգը: 
 • Մի՛ տրվեք «չափազանց լավ» առաջարկներին՝

- Գնե՛ք այս ժամացույցը՝ վճարելով միայն առաքման համար:
- 30 տարեկանների համար անվճար ճամփորդություն դեպի Իտալիա ...Այսպիսի հայտարարությունները հիմնականում նպատակ ունեն ձեզնից կորզելու անձնական տեղեկատվություն՝ դրանք օգտագործել զեղծարարական կամ խարդախության նպատակներով:
ՁԵՐ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸՎճարային քարտերը կարգավորվում են Քաղաքացիական օրենսգրքով և այս կարգով:Ձեր իրավունքները բանկերի կողմից խախտվելու դեպքում անհրաժեշտ է դիմել՝

 • Բանկին: Կարող եք գրել գրավոր դիմում, որին բանկը պետք է պատասխանի 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում: Ժամկետի երկարաձգման դեպում դուք պետք է լրացուցիչ կտեղեկացվեք ձեր տրամադրած կոնտակտային միջոցով (էլ. նամակ, փոստային նամակ): Բողոք ներկայացնելու համար կարող եք նայել՝ «Ի՞նչ անել, եթե բողոք ունեք» թերթիկը: 
 • Բանկի պատասխանի հետ չհամաձայնվելու դեպքում կարող եք դիմել Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի գրասենյակ, որի ծառայությունները ԱՆՎՃԱՐ են, արագ և հարմարավետ: Հաշտարարին կկարողանաք դիմել գույքային պահանջներին դեպքում, այսինքն՝ եթե արդյունքում կրել եք գույքային/դրամական վնաս: Այս դեպքում կարևոր է նաև, որ գումարային պահանջը չգերազանցի 10 միլիոն դրամը և ունենա մեկ տարուց քիչ վաղեմություն:
 • Կարող եք դիմել նաև դատարան, սակայն հիշե՛ք, որ դատարանից հետո չեք կարող դիմել Ֆինանսական համակարգի հաշտարարին: Մանրամասներին կարող եք ծանոթանալ այստեղ:

ՕԳՏԱԿԱՐ ԽՈՐՀՈՒՐԴՆԵՐ

ՄԻՆՉ ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՔԱՐՏԸ ՁԵՌՔ ԲԵՐԵԼԸԻնքնե՛րդ  ձևակերպեք, թե ինչի համար եք ցանկանում ձեռք բերել վճարային քարտը, և ինչ տեսակի քարտ է ձեզ անհրաժեշտ.

 • Եթե այդ քարտով նախատեսում եք ստանալ աշխատավարձ ՀՀ տարածքում և հայաստանյան գործատուի կողմից, ինչպես նաև գումար կանխիկացնել կամ գնումներ կատարել բացառապես վաճառքի հայկական կետերում, ապա ԱՔՌԱ քարտը կարող է լինել ձեզ համար ամենաշահավետ տարբերակը: 
 • Եթե այդ քարտով ստանալու եք աշխատավարձ, սակայն ձեզ անհրաժեշտ է նաև վարկային գիծ ձեռք բերել, ինչպես նաև օգտագործել արտասահմանում, ապա ձեզ անհրաժեշտ է դիտարկել Mastercard-ի,  VISA-ի և միջազգային այլ հաշվարկային քարտի տարբերակները: 
Վճարային քարտերը համեմատելու և ամենահարմար տարբերակն ընտրելու համար կարող եք օգտվել ձեզ առաջարկվող տեղեկատվության միջոցներից. 
 • Ֆինանսական օգնական համակարգում մուտքագրելով ձեզ անհրաժեշտ վճարային քարտի տվյալները (քարտի տեսակը, արժույթը, համակարգը և այլն)՝ կստանաք այժմ առկա քարտերի առաջարկները, կկարողանաք հեշտորեն համեմատել և ընտրել ձեզ ամենահարմար տարբերակը:
 • Բանկերն իրենց կայքէջերում հրապարակում են վճարային քարտերի առաջարկների վերաբերյալ տեղեկատվություն, որոնք համեմատելով՝ կարող եք որոշում կայացնել:

ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՔԱՐՏԸ ՁԵՌՔ ԲԵՐԵԼԻՍՈւշադի՛ր լրացրեք ձեր տվյալները, օրինակ՝ արդյոք ցանկանու՞մ եք հաշվի քաղվածքները ստանալ էլ. նամակի տեսքով (այս տարբերակն ընտրելիս ստուգե՛ք, որ էլ. հասցեն ճիշտ լրացված լինի ) կամ առձեռն՝ բանկի տարածքում ինքնուրույն ստանալու միջոցով (այս տարբերակն ընտրելու դեպքում իմացե՛ք, որ մինչև դուք չներկայանաք բանկ և չպահանջեք ձեր քաղվածքը, բանկը պարտավոր չէ ձեզ այն տրամադրել այլ եղանակով: Դա մեծացնում է հավանականությունը, որ եթե չվերցնեք ձեր քաղվածքը և չստուգեք ձեր կողմից կատարված գործարքները, ապա զեղծարարություն տեղի ունենալու դեպքում չեք կարողանա բողոքարկել, քանզի կլինեք անտեղյակ): Մինչ պայմանագրի կնքումը, ուշադի՛ր և մանրամա՛սն կարդացեք պայմանագրում նշված բոլոր կետերը: Պայմանագրի կետերի չիմացությունը ձեզ չի ազատում հետևանքներից: Մասնավորապես ուշադրությու՛ն դարձրեք պայմանագրի հետևյալ կետերին`

 • քարտի տեսակին և նկարագրությանը,
 • պարտադիր վճարներին,
 • վավերականության ժամկետին,
 • որքա՞ն է մեկանգամյա կանխիկացման գումարիառավելագույն չափը,
 • առավելագույնը քանի՞ անգամ է հնարավոր գումար կանխիկացնել մեկ օրում,
 • արդյոք հնարավո՞ր է ձեռք բերել վարկային գիծ կամ օվերդրաֆտ,
 • արդյոք հնարավո՞ր է ինտերնետային առևտուր կատարել,
 • որո՞նք են ձեր իրավասությունները,
 • ի՞նչ գործողությունների դեպքում ինչպիսի՞ պատասխանատվություն եք կրում,
 • պատասխանատվության ի՞նչ միջոցներ են նախատեսված և ի՞նչ հետևանքներ նրանք կարող են ունենալ ձեզ համար: 

Հիշեք՝ դուք իրավունք ունեք բանկից պահանջելու այն փաստաթղթերը, որոնց հիման վրա որոշվում են ձեր պայմանագրի պայմանները:Ակտիվացրե՛ք քարտային հաշվում գումարի շարժի դեպքում հաղորդագրության (SMS) միջոցով տեղեկացում ստանալու ծառայությունը. դուք ինքնուրույն որոշում եք գումարի այն սահմանաչափը, որը գերազանցող գործարքի դեպքում կստանանք հաղորդագրություն (SMS)՝

 • Մուտք հաշվին XXX դրամ, գումարի աղբյուրը, ժամանակը: Մնացորդ XXX դրամ: 
 • ATM կանխիկացում XXX դրամ, ժամանակը: Մնացորդ XXX դրամ:
 • Գնում XXX դրամ: վաճառքի կետը, ժամանակը: Մնացորդ XXX դրամ: 

Այս ծառայությամբ կվերահսկեք ձեր գործարքները, կբացառեք առանց ձեր իմացության գործարքների իրականացումը:Պայմանագիրը ստորագրելիս ձեզ հնարավորություն է տրվում ընտրելու քարտային հաշվի քաղվածքի ստացման եղանակը: Ընտրե՛ք քաղվածքները նամակով կամ էլ. փոստով ստանալու հնարավորությունը, որպեսզի կարողանաք վերահսկել ձեր գումարի շարժը: Որոշ առաջարկների պարագայում ձեզ հնարավորություն է տրվում, որ ինքներդ ձեր քարտի համար սահմանաչափեր ընտրել, թե, օրինակ, օրական առավելագույնը որքան գումարի գործարք կարող է իրականացվել ձեր քարտային հաշվով: Եթե ունեք այլ հարցեր, ապա դիմե՛ք բանկին, նախքան պայմանագիրը կնքելը: Վերջինս կտրամադրի ձեզ հետաքրքրող բոլոր հարցերի վերաբերյալ տեղեկատվություն:Պայմանագիրը ստորագրելուց հետո անպայման վերցրե՛ք պայմանագրի ձեր օրինակը, պահպանե՛ք այն ապահով տեղում:

ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՔԱՐՏՆ ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼԻՍՎճարային քարտը նույնքան կարևոր է և նույնքան գաղտնի տվյալներ է պարունակում, որքան, օրինակ, ձեր անձնագիրը, ուստի պետք է կանխել դրանց կորզման ռիսկերը և հետևել անվտանգության հետևյալ կանոններին՝

 • Պարբերաբար ստուգե՛ք ձեր հաշվի քաղվածքը, համեմատե՛ք ունեցած անդորրագրերի տվյալների հետ: Սխալներ հայտնաբերելու դեպքում դիմե՛ք բանկին: 
 • Ոչ մի դեպքում տեսադաշտից բաց մի՛ թողեք ձեր վճարային քարտը: Հիշե՛ք, որ ֆինանսական խարդախության համար ձեր քարտը ֆիզիկապես ունենալն արդեն բավարար է, ուստի այն չպետք է հայտնվի այլոց մոտ: Անգամ եթե, օրինակ, մատուցողն ասում է, որ POS տերմինալը հեռվում է, չի կարող մոտեցնել այն, նրա հետ մոտեցե՛ք POS տերմինալին և հսկե՛ք գործարքի իրականացման ողջ ընթացքը:  
   
 • Մի՛ գրանցեք քարտի հետ կապված տվյալները կասկած հարուցող վայրերում, կայքերում, ձևաթղթերում: Մանավանդ PIN կոդը ոչ ոք չպետք է իմանա՝ բացի ձեզնից:
   
 • Քարտի կորստի կամ գողության դեպքում անմիջապե՛ս դիմեք բանկին, բլոկավորե՛ք այն, որպեսզի բացառեք այլ անձանց կողմից ձեր գումարների օգտագործումը: Քարտը գտնելու դեպքում կարող եք ապաբլոկավորել քարտը, որը կարող է լինել վճարովի: Իսկ մնացած դեպքերում պետք է քարտը վերաթողարկվի, որը հիմնականում վճարովի ծառայություն է: 
 • Քարտով վճարումներ կատարելիս նախապե՛ս ճշտեք, որ անհրաժեշտ գումարի չափով միջոցներ ունենաք, այլապես հաշվին կձևավորեք բացասական մնացորդ: Հատկապես ուշադի՛ր եղեք արտարժույթով գործարքներ անելիս. մինչև բանկի կողմից գործարքը ձևակերպելը, կարող է արտարժույթի փոխարժեքի տատանում տեղի ունենալ: Ապահովության համար ցանկալի է լրացուցիչ գումար թողել հաշվին՝ այդ ռիսկը բացառելու համար:


Եղե՛ք վճարային քարտի ընձեռած հնարավորություններն անվտանգ օգտագործող սպառողներ:

Բաժանորդագրվեք
մեր լրահոսին և բաց մի թողեք կարևոր նորությունները`
Հետևեք մեզ նաև սոց. ցանցերում և RSS-ի միջոցով`
ԹԱՐՄ Նորություններ
խնդրում ենք պտտել ձեր սարքը
Կամավորների գրանցում

ՀՀ կենտրոնական բանկի ֆինանսական կրթման թիմը հայտարարում է Իմ Ֆինանսների Ամիս 2018 ծրագրի կամավորների հավաքագրում: Մենք արժևորում ենք ձեր տաղանդն ու ժամանակը և ուրախ կլինենք տեսնել ձեզ մեր կամավորների շարքում։

Սխալ մուտքագրում
Սխալ մուտքագրում
Սխալ մուտքագրում
Սխալ փոստային հասցե
Սխալ էլ․ հասցե
MOBILE_ERROR
Շաբաթական
օր
Օրական
ժամ
Նշեք ինչպիսի աշխատանքների եք ցանկանում մասնակցել
CV is not attachedAttached file size can't be more than 1MB
Վերբեռնել
Կցեք ձեր նկարը
Մոռացել ե՞ք գաղտնաբառը
Ունեք ձեր անձնական էջը, Մուտք գործեք
Տվյալ հղումը ակտիվ չէ
իմ էջի գրանցում
Ունեք ձեր անձնական էջը, Մուտք գործեք
Սխալ մուտքագրում
Սխալ մուտքագրում
BIRTHDATE_ERROR
Սխալ մուտքագրում
Սխալ փոստային հասցե
Սխալ էլ․ հասցե
Սխալ հեռախոսահամար
Սխալ գաղտնաբառ
Սխալ գաղտնաբառ
Գրանցումը Ձեզ կտա հետԵՎյալ ընդլայնված հնարավորությունները
Կկատարեք հաշվարկներ հաշվիչներով և կպահպանեք արդյունքները
24
Կկառավարեք Ձեր անձնական բյուջեն 24 ժամ
Կգրանցվեք և կմասնակցեք տարբեր միջոցառումների
Կտեղեկանաք նոր միջոցառումների մասին
Կպահպանեք նյութեր, որոնք կօգտագործեք կյանքի տարբեր իրավիճակներում